Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Σιάτιστας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Νεάπολης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Ασκίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. Πενταλόφου